SCANARE ȘI MODELARE 3D

Firma noastra dispune de echipament de scanare modern, Marca LEICA- Model Scanner SS2.

Caracteristiciile principale ale echipamentului:

Acurateţea pentru o singură măsurătoare:

 • Poziţie X,Y – 6mm

 • Distanţă – 4mm

 • Măsurarea unei ţinte – 2 mm std. deviation

 • Densitatea de scanare maxim <1 mm

 • Numărul de puncte scanate 50.000 points/sec

Capital Vision vă oferă cu ajutorul scannerului SOLUŢII INTEGRATE pentru următoarele obiective:

ARHEOLOGIE – având următoarele avantaje:

 • Posibilitatea de a obține rezultate la orice scară

 • Generarea tabelelor de degradare

 • Realizarea G.I.S.

 • Ortofotoplan

 • Modelare 3D

 • Documentarea diferitelor faze ale execuției

 • Generarea unei baze de date navigabile

ARHITECTURĂ – având următoarele avantaje:

 • planuri și secțiuni suficiente pentru a evalua în detaliu toate elementele fundamentale pentru renovarea sau extinderea construcțiilor

CONSTRUCŢII CIVILE ŞI INDUSTRIALE – având următoarele avantaje:

 • Monitorizarea progresului lucrărilor

 • Inspecția elementelor componente cu forme neregulate

 • Monitorizarea săpăturilor

 • Testarea și întreținerea structurilor portante

EXCAVAŢII – având următoarele avantaje:

 • Analiza geomecanică a excavației

 • Generarea DTM și curbelor de nivel

 • Extragerea de secțiuni

 • Calcul de suprafețe

 • Calcul de volume

 • Calcule de săpătură/umplutură pentru evaluarea excavației

GEOLOGIE ŞI MONITORIZAREA TERENULUI- având următoarele avantaje:

 • Monitorizarea alunecărilor de teren

 • Georeferențierea automată a imaginilor metrice peste norul de puncte pentru identificarea macrofisurilor

 • Recunoașterea discontinuităților și caracteristicilor geomecanice ale maselor de roci

 • Modificări volumetrice ale unei peșteri

STUDII DE TEREN – prin scanare pentru:

 • studii geomorfologice

 • evaluarea impactului asupra mediului

 • studii de fezabilitate

 • generarea DEM (digital elevation model) și DTM (digital terrain model)

 • generarea curbelor de nivel

 • georeferențiere

TUNELURI – pentru:

 • Identificarea zonelor de intervenție

 • extragerea de secțiuni

 • verificarea conformității lucrării cu proiectul de execuție