STUDII TOPOGRAFICE

In cadrul studiilor topografice vă oferim următoarele tipuri de servicii:

Cadastru:

 • Intabulări terenuri agricole și forestiere (Titluri de proprietate)

 • Intabulări construcții civile și industriale

 • Dezmembrări (dezlipiri) terenuri

 • Unificări (alipiri) terenuri

 • Apartamentări și subapartamentări imobile/construcții

 • Scoaterea terenurilor din circuitul agricol cu caracter temporar sau definitiv

 • Identificări numere cadastrale si topografice pe plan și în teren

 • Substituiri de numere topografice cu numere cadastrale

 • Consultanță tehnică de specialitate

Topografie:

 • Ridicări topografice pentru drumuri (inclusiv profiluri transversale, profiluri longitudinale, curbe de nivel): drumuri de interes local: drumuri comunale, drumuri vicinale (străzi), ridicări topografice pentru orice tip de rețele edilitare

 • Ridicări topografice pentru căi ferate: căi ferate de interes local, căi ferate secundare, căi ferate principale, căi ferate magistrale.

 • Ridicări topografice pentru poduri, pasaje, viaducte

 • Ridicări topografice pentru cariere (inclusiv curbe de nivel și calcul de volume)

 • Ridicări topografice pentru balastiere (inclusiv curbe de nivel și calcul de volume)

 • Ridicări topo-hidrografice (canale, balți, lacuri, baraje)

 • Consultanță tehnică de specialitate